۰۴ /اسفند/ ۱۳۹۸

تابلوهای اخباری

تابلو نام
آزاد راه 
پایان آزاد راه
ورود به شهر
ابتدای منطقه ی مسکونی
ابتدای منطقه ی مسکونی
ابتدای شهر
پایان شهر
پایان شهر
پایان منطقه مسکونی
پایان منطقه مسکونی
محدوده توقف ممنوع در طول شبانه روز
پایان محدوده توقف ممنوع
محدوده توقف ممنوع در ساعات معین
پایان محدوده توقف ممنوع در ساعات معین
محدوده پارک آزاد
پایان محدوده پارک آزاد
منطقه محدودیت سرعت
پایان منطقه محدودیت سرعت
تونل
پایان تونل
گذرگاه پیاده
گذرگاه پیاده
گذرگاه پیاده
گذرگاه پیاده
بیمارستان
پارکینگ
پارک سوار
پارک سوار
پارک سوار
پارک سوار
پارک سوار
ایستگاه اتوبوس
ایستگاه قطار شهری
پست امدادی
پست امدادی
تعمیرگاه
تلفن عمومی
جایگاه سوخت
هتل
غذاخوری
چایخانه
تفرجگاه
شروع محل پیاده روی
استراحتگاه(چادر)
استراحتگاه(کاروان)
استراحتگاه
مهمانسرا
مهمانسرا ۵۰۰ متر
دسشوئی
سمت راست بن بست
افزایش خطوط عبور
کاهش خطوط عبور
بسته بودن یکی از خطوط عبور
بن بست
سرعت توصیه شده
خط عبور برای گریز
مسیر توصیه شده برای وسایل سنگین
زیرگذر یا رو گذر
زیرگذر یا رو گذر
زیرگذر یا رو گذر
زیرگذر یا رو گذر
خروجی از آزادراه ۳۰۰ متر
خروجی از آزادراه ۲۰۰ متر
خروجی از آزادراه ۱۰۰ متر
پارکینگ مخصوص افراد معلول


در قسمت پایین با کلیک بر روی هر بخش تابلوهای مربوط به آن را مشاهده کنید.

تابلوهای اخطاری
تابلوهای انتظامی
تابلوهای راهنمای مسیر
تابلوهای طول مسیر سفر
تابلوهای مکمل
تابلوهای محلی
برچسب ها